Flexibilita — překonáváme těžkosti

Úvod
Flexibilita — to jsou praktické znalosti a poznání, co máš dělat, nezávisle na tom, jak rychle se situace mění a jak často se dostáváš do neznámých situací.

Každá nová slečna – to je nová neznámá situace, a to vyžaduje nestandardní řešení, to znamená použití určitých znalostí. Včetně znalostí, které ty třeba ještě nemáš. Tím, že získáváš zkušenosti a dovednosti, můžeš řešit nové složitější problémy. V daném případě je to přátelství, dobývání anebo i svatba s nějakou novou slečnou. A jestli ti ještě nezahřívá místo v postýlce, to znamená, že ti ještě chybí něco, aby se to stalo skutečností. Ale i trochu zdlouhavé namlouvání jakékoliv nové slečny je získávání nových dovedností.

Když už budeš mít dostatek znalostí a zásob, tak každá tvoje nová slečna půjde do tvé postele sama od sebe. To, co pracuje, je už část tebe. A jestli máš radost z toho, co děláš, tak přesně tomu se říká být sám sebou. Postav si cíl: balit pěknou slečnu, a zůstávat při tom sám sebou, dělat to nenuceně a užívat si to. Jestli množství tvých znalostí bude dostatkem pro řešení vznikajících situací, tak se kýžená slečna seznámí s tvojí postelí za několik dní/nocí nebo týdnů či měsíců. Důležité je, že se seznámí, a že ty se přitom budeš cítit pohodlně v průběhu sbližování od prvního dne až k první noci.

„Důvody všech neštěstí a smůly hledej v sobě“. Fox Mulder měl pravdu, pravda je někde venku. Štěstí se taky musíš naučit. Jestli je ti dáno od narození (taky se stává), tak máš velkou kliku.

Takže studium. Musíš se naučit dobýt ji. Právě tuhle konkrétní slečnu. Najít cestičku k jejímu srdci. Je fajn, jestli jste si blízcí, takže všechno probíhá samo a bez komplikací. Ale čím je slečna lepší, čím je přitažlivější a zajímavější, tím větší má požadavky k životu. A tím je samozřejmě náročnější při volbě partnera. Proto jestli chceš opravdovou krásku, musíš být sám pro ni dárkem. Přesně tak. Ty vždycky musíš být o něco víc zajímavější, překvapivější, důležitější, než by pro ni bylo nutné. A to je ten dárek. „O něco víc“ – to je ta rezerva, která je nutná, aby v budoucnu z tebe nemohla být zklamaná a s tebou nespokojená. Jestli jsi pro ni víc, než by čekala, tak vlastně jsi její princ a kouzelník. Je to takové pojištění svého druhu. Všude jsou stejné principy. Ve všech oblastech života existuje něco neviditelného, ale společného pro všechny. Tao. Bůh. Osud. Životní zkušenosti. Dá se to pojmenovat jakkoliv. Ale jestli se tvá vnitřní přesvědčení prolínají s takovými neviditelnými nitmi, s Tao, tak jsi génius. Jinak, když je tvoje přesvědčení neprolínají, vznikají „osobní problémy“, které mají za následek utrpení, pocit tísně, nespokojenost apod.

Jestli jsi pro ni „dárkem“, tak ji tímto děláš šťastnou. Ona se bude držet při tobě, jakkoliv jen bude moci. Protože ty jsi její sen. Uskutečněná fantazie. Fantazie, která je najednou reálná. Je klid, duševní rovnováha a tvoje ego při tom vůbec neroste. Ba naopak. Když si uvědomíš, že tě jiní obdivují za tvé dobré skutky vůči ostatním, tak se stáváš více lidumilným. Ručíme za ty, o které se staráme. Ty děláš šťastné je – oni dělají šťastného tebe. Toto je základ světa. A jestli jim dáváš víc štěstí, než by čekali od života, tak dostaneš zpátky taky mnohem víc, než si myslíš.

Toto je moc důležité! To, co jim dáváš, musí být pro tebe samozřejmost. To znamená, že to musí vycházet z tvého vnitřního já, jako bys to nedělal ty, ale někdo mnohem silnější, odvážnější a chytřejší v tobě. Tohle musí být tvým nadáním. Dělat to jen tak, mezi věcmi, ale od srdce. Ty to děláš, ne protože jí chceš, ale protože nemůžeš to neudělat. To, co se nachází uvnitř tebe, je vlastně určeno pro ni – tvoji krasavici, tvého anděla. Bylo ti to dáno vyšší mocí a jen pro ni. A ty sám cítíš, že je to tak.

Tak co se má udělat, aby všechno vypadalo tak pěkně, jak je to tady popsáno?

Co musíš udělat, aby se všechno dařilo tak jednoduše a nenuceně, tedy aby šlo všechno jako po másle? Jestli se ti zdá, že pro to stačí zautomatizovat proces namlouvání, pak čti dál. Protože všechno není až tak zřejmé, i když je to jednoduché.

Příklad. Jednou se mi zalíbila nějaká slečna, hodně jsem se s ní trápil, chodili jsme spolu taky docela dlouho (několik let), a pořád vznikaly nějaké problémy. Jenom se vyřeší, a hop – zase má vrtochy ve své pěkné hlavičce. Pořád jsem musel něco řešit, dělat všechno za nás oba. Nikdy jsem se nemohl úplně uvolnit. A i když mnohem později jsem dosáhnul všeho, co jsem chtěl, tak pořád se s ní cítím napjatě. Ale! Díky různým knihám, které jsem přečetl, abych vyřešil naše problémy, díky tomu, co vše jsem musel udělat pro překonání oněch překážek – díky tomu všemu, co jsem tehdy dělal, komunikace s jakoukoliv jinou slečnou je teď pro mě jednoduchá, a to vše díky mým zkušenostem získaným v minulosti.

Jakékoliv studium je na začátku těžké. Dostáváš se do neznámé situace, a když obvyklé způsoby řešení nezabírají, cítíš se trochu rozpačitě. Snažíš se ji líbat, ale ona nereaguje a odchází. Čím víc je člověk přizpůsobivější, tím rychleji začíná hledat nové cesty k řešení. A tím rychleji je nachází. Pro to potřebuješ flexibilitu. Flexibilita spočívá v tom, že při nových obtížích nepoužíváš standardní šablony, které nefungují, ale probíráš všechny, co znáš. A když nenajdeš žádnou, která by zabrala, tak zkusmo hledáš nové východisko ze situace. Nezkoušíš ji objímat nebo líbat jak obvykle, ale vymýšlíš nějaký trik. Děláš něco, co může reálně v daný okamžik přinést užitek, místo abys tupě dělal znovu a znovu neefektivní postupy, které nepřinesou užitek žádný.

To jest, jestli se ti nedaří to, cos původně vymýšlel, tak děláš to, co v dané situaci udělat můžeš, a co se ti určitě bude hodit v budoucnu. A pak se vracíš k původnímu plánu.

Problémy vznikají, když podvědomí neříká, co máš dělat dál. Když to, co děláš, teď nepřináší očekávaný výsledek. A flexibilita ti umožňuje najít fungující řešení. S postupem času se to děje rychleji a rychleji. A čím rychleji umíš najít východisko z nepředvídané situace, tím více přizpůsobivější jsi.

Je zřejmé, že chceš-li najít důstojnou slečnu, musíš být sám důstojný, a proto se potřebuješ hodně učit.

Jestliže vznikají potíže, je to nedostatkem zkušeností. Však je to v běžném životě úplně normální! Jestli vyděláváš málo peněz, tak je to díky tvé nekompetentnosti, a ne protože je šéf lakomý. Proto každý nový problém je signál k tomu, že je čas se naučit nové věci, že dříve se ti ten problém vyhýbal, a žes jej nikdy neřešil. Ale jenom do doby, než jsi dostal příležitost opravit tento nedostatek. Každý problém vytváří prostor naučit se řešit nový typ úloh.

V návodu k „pick-upu“ se vždy dočteš: sváděj nový typ dívek a buď efektivnější v komunikaci s těmi, co znáš. Každá nová „problémová“ slečna je možnost si vybrousit svoje umění na úplně novém materiálu, podívat se na všechny slečny z nového pohledu. Je to studium, jsou to nové příležitosti, a to znamená i nové a zajímavější slečny. A to až do doby, než se budeš cítit svůj s typem slečen, hodných tvé důstojnosti. Tj. vždy musíš umět o něco víc, než sám osobně potřebuješ.

Flexibilita je zapotřebí pro dosažení výsledků a pro pocit lehkosti po takovém dosažení. A pak je z toho velké potěšení.

Jsou slečny, s nimiž musíš být flexibilní, a jsou jiné, se kterými se můžeš uvolnit. A usilovat se má přesně o ty, se kterými se můžeš uvolnit bez obav, že to zničí váš vztah. S takovými můžeš být sám sebou, milovat je do nekonečna a dělat chyby a vůbec cokoliv jiného. Ony tě potřebují, ony tě chtějí, ony se tě budou držet.

Buď sám sebou a podívej se, jak jsi na tom se slečnami, a vůbec jaký máš život. To, co dostaneš, je tvá reálná hodnota na dnešek. Potřebuješ to vědět, abys chápal, odkud a kam jdeš. A žij dále, choď, rozcházej se, ale neutíkej od problémů. Zlepšuj se a nesnáze překonávej. Jakmile je překonáš, můžeš je nechat plavat, a hledat a soustředit se na něco nového, co ti bude vyhovovat víc. Protože víš, žes od ní vzal všechno, cos mohl: její tělo, i své nové schopnosti. Jinými slovy, trápení a úsilí nebyly zbytečné.

Rozchod bolí, ale někde hluboko v duši a podvědomí víš, že je ještě něco, co ti ta slečna může dát, ještě něco se vám může podařit.Víš, že existuje něco, co ještě můžeš udělat, jestli se o to pokusíš. Když jsi všechno zkusil a všeho dosáhl, není důvod něčeho litovat. Proto, když něčeho lituješ, tak jdi za ní, jdi a zkoušej dělat to, cos předtím nikdy nedělal. Zkus něco nového, zkus ji získat zpět. Zeptej se sebe: „Co dál?“, a udělej to. Lítost je signál podvědomí, že ty ještě můžeš něco udělat, naučit se flexibilitě a ještě něčemu. A po určité době, když jsi udělal, cos mohl a když jsi pochopil, proč tě tak silně přitahovala nehledě na to, co ti udělala, tak ji necháš odejít bez jakýchkoliv pocitů. Rozcházíte se, ne protože se ti něco nepodařilo, ale protože je s ní problém něčeho podstatného dosáhnout, protože ji vždy musíš přemlouvat. Teď už ale víš, co umíš. Víš, že jestli se budeš snažit, tak dosáhneš, čehokoliv budeš chtít: ať už náklonnosti, sexu či patřičných vztahů – prostě všeho. A když tohle budeš umět i s problémovou slečnou, tak s normální to bude o to jednodušší. Teď to už umíš. Umíš se zachovat v náročných situacích – a to je nejdůležitější.

Proto se teď můžeš uvolnit a umožnit si být sám sebou. Výsledek se dostaví sám. Bude to tak jednoduché, že ani nepostřehneš, že se něco stalo. Nelítej v oblacích, a nemysli si, že všechno přijde hned. Ale ten čas nadejde, když se naučíš problémy překonávat.

Prodiskutovat na fóru
Novinky emailem Subskribovat
Úvod Kontakty